Po klęsce w bitwie pod Maciejowicami trafił do rosyjskiej niewoli.  Przez dwa i pół roku przebywał w twierdzy Pietropawłowskiej, a potem w Pałacu Marmurowym w Petersburgu. Uwolnił go w listopadzie 1796 roku car Paweł I, który objął tron w Rosji po śmierci Katarzyny II. Swoją decyzje o zwolnieniu z więzienia przekazał mu osobiście, odwiedzając go wraz ze swym synem Aleksandrem i świtą generalską.  Równocześnie uwolnieni zostali z niewoli także jego adiutant Julian Ursyn Niemcewicz i inni przywódcy insurekcji. W zamian za wolność, podobnie jak i inni uwolnieni, złożył carowi przysięgę wierności.  W dowód sympatii car chciał mu podarować włości z tysiącem chłopów. Wódz insurekcji poprosił go jednak o pieniądze na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Dostał sporą sumę - 60 tysięcy rubli.  Przysięga wierności i przyjęcie pieniędzy od cara ciążyły jednak bohaterowi, bo w sierpniu 1798 roku napisał  list do Pawła I, w którym oskarżał jego ministrów, że zmusili go do złożenia przysięgi i zwrócił otrzymane pieniądze. Car poczuł się ponoć dotknięty ostrym tonem listu człowieka, którego uważał za swego przyjaciela.   Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o życiu i działalności Tadeusz Kościuszki znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.