Największej klęsce jego panowania poświęcone jest malarskie arcydzieło Jana Matejki. Pełny tytuł obrazu brzmi: "Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony, kiedy wieść przychodzi o utracie Smoleńska".  Dzięki temu obrazowi 24-letni malarz zdobył rozgłos i uznanie. Na płótnie widzimy zadumanego błazna, podczas  gdy na  królewskich komnatach trwa zabawa. Na stoliku obok błazna leży zlekceważone przez innych pismo z datą 1514 rok, które przyniosło wieść o utracie Smoleńska  - kluczowej  twierdzy strzegącej wschodnich granic Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wydarzenie to uznane zostało za symboliczny początek zdobyczy moskiewskich (i rosyjskich) na zachodzie. Proces ten doprowadził potem do zaborów i upadku Rzeczypospolitej. Na twarzy błazna maluje się smutek, jakby przewidywał już tragiczny los ojczyzny. Za oknem widać wieżę oraz kometę, która symbolizuje zniszczenie.  Tytuł tego arcydzieła nie odpowiada jednak prawdzie, bo Bona wcale nie bawiła się w Krakowie, kiedy przyszła tu wieść o utracie Smoleńska. Upadek twierdzy nastąpił 30 lipca 1514 roku.  W tym czasie królową Polski i wielką księżną litewską była Barbara Zápolya  – pierwsza żona króla. Zmarła ona 2 października 1515 roku, czyli 14 miesięcy po upadku Smoleńska, zaś  Bona Sforza poślubiła króla dopiero w 1518 roku. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o królu Zygmuncie I Starym i jego czasach znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.