Pospolite ruszenie zwołane przez króla na wyprawę na Wołoszczyznę w 1537 roku zakończyło się rokoszem. Szlachta żądała respektowania jej praw i sprzeciwiała się hegemonii magnatów i ministrów. Burzyła się przeciw mieszaniu się królowej w politykę i jej nadmiernej roli – zdaniem części krzykaczy - w wychowywaniu następcy tronu.  A poza tym szlachta przeciwna była też oczywiście "nowemu cłu". Po rokowaniach rokosz zakończył się kompromisem, a buntownicy rozjechali się do domów, nie wziąwszy udziału w wyprawie wojennej organizowanej przez króla. Magnaci twierdzili, że jedynym wynikiem rokoszu było wyjedzenie drobiu w okolicy obozu, stąd pogardliwa jego nazwa -  "wojna kokosza". Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o królu Zygmuncie I i jego czasach znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.