Nie miał pieniędzy na budowę własnej floty wojennej,  skorzystał więc z usług piratów.  Pierwszy królewski okręt kaperski pod dowództwem gdańszczanina Adriana Flinta zaczął napadać na nieprzyjacielskie statki w 1517 roku na wodach Zatoki Fińskiej. Chodziło o utrudnienie dostaw drogą morską do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Wkrótce flota polska powiększyła się do kilkunastu okrętów. Działała głównie na wschodnim Bałtyku. Po wybuchu wojny z Krzyżakami okręty kaperskie działały też na Zatoce Gdańskiej blokując Królewiec. Flota kaperska atakował głównie statki holenderskie i duńskie, które pływały do portów krzyżackich.  Była wspomagana przez Gdańsk, który rywalizował z Królewcem. Po zawarciu rozejmu z Zakonem okręty kaperskie wróciły do pierwotnej misji i przechwyciły kilkanaście statków z ładunkami dla Wielkiego Księstwa Moskiewskiego.  Zorganizowana doraźnie polska flota kaperska była jednak zbyt słaba, aby odegrać istotną rolę w wojnie.   Po zawarciu rozejmu polsko-moskiewskiego w 1522 roku, król rozwiązał kaperską flotę, a jej okręty w większości przeszły na służbę do Gdańska.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o królu Zygmuncie I Starym i jego czasach znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.