Król słynął z łagodności dla poddanych, ale nawet jego tolerancja miała granice.  Kiedy w Polsce pojawiał się luteranizm, który zdobył wyznawców zwłaszcza wśród niemieckiego mieszczaństwa, król wydał w  1523 roku edykt, w którym zakazał przywozić, sprzedawać lub używać książek Marcina Lutra i ostrzegał, że „każdy, kto by owe dzieła luterskie wprowadzał, sprzedawał, kupował, czytał; albo zasady Lutra głosił, bronił lub pochwalał”, zostanie ukarany śmiercią na stosie i konfiskatą wszystkich dóbr. W 1534 roku wydał kolejny edykt, w którym zabronił wyjazdu na studia na uczelniach różnowierczych i nakazał natychmiastowy powrót poddanym odwiedzającym Marcina Lutra lub przebywającym w państwach protestanckich. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o królu Zygmuncie I i jego czasach znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.