Wstąpił na tron mając już czterdzieści lat i  panował jeszcze przez 42 lata. Z wiekiem dręczyły go jednak coraz częściej różne dolegliwości, które znosił mężnie i cierpliwie. Gdy jednak objawy się nasilały, spełnianie obowiązków, choćby nawet z łoża, stawało się niemożliwe. Wstrzymanie czynności urzędowych, a tym samym biegu spraw powodowało quasi-bezkrólewie, jak określił to sekretarz króla Jan Zambocki w roku 1528, kiedy to król po raz pierwszy poważnie zaniemógł z powodu rwy kulszowej. Niedługo potem król zapewnił swemu synowi  Zygmuntowi Augustowi tron Polski jeszcze za swego życia (tzw. elekcja vivente rege).  Była to jedyna taka elekcja w  dziejach  Polski.  Dla odróżnienia króla-ojca od króla-syna nadano temu pierwszemu przydomek Stary. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o królu Zygmuncie I i jego czasach znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.