Wykształcenie zdobywał razem ze swym starszym bratem Markiem, ściśle według instrukcji sporządzonej przez ojca. Rodzic wskazał nie tylko szeroki wachlarz dziedzin nauki, jakie mają opanować synowie, ale nawet ćwiczenia z pobożności i sposób utrzymywania higieny osobistej.  Ojciec polecił synom, by  gruntowne poznali po kilka języków obcych i to nie tylko na poziomie słownictwa i gramatyki, ale także konwersacji, co uzasadniał tym, że „milczeniem żaden się żadnego języka nie nauczył”. Dzięki intensywnej nauce  nabył biegłej znajomości łaciny, francuskiego, niemieckiego i podstawy greki, włoskiego, tureckiego i tatarskiego. Dzięki temu mógł teksty starożytnych pisarzy czytać w oryginale i osobiście przesłuchiwać wziętych do niewoli jeńców.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Jana III Sobieskiego na dalszych stronach naszego serwisu.