Na początku potopu szwedzkiego,  będąc pułkownikiem wojska kwarcianego,   oddał się pod Ujściem pod protekcję Karola X Gustawa i  złożył przysięgę wierności królowi Szwecji. Nie tylko walczył po stronie najeźdźcy ale i przyczynił się do przejścia do jego obozu innych oddziałów armii koronnej. Ten akt zdrady uchodzi za haniebną kartę w biografii przyszłego króla.  Wielu historyków usprawiedliwia jego postępowanie tym, że podobnie postąpiła większość magnaterii  oraz tym, że szkody wyrządzone zdradą,  zrekompensował potem Polsce po wielekroć wykorzystując w jej służbie umiejętności zdobyte w okresie walki po stronie Szwedów. Poznał bowiem wówczas tajniki prowadzenia wojny w jednej z najlepszych i najlepiej zorganizowanych armii ówczesnego świata. W marcu 1656 roku opuścił szeregi najeźdźcy i zgłosił się pod komendę Stefana Czarnieckiego. Wściekły Karol X Gustaw dokonał wtedy symbolicznej jego egzekucji – rozkazał powiesić na szubienicy portret jego i innych dowódców polskich, którzy powrócili do prawowitego władcy.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Jana III Sobieskiego znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.