W czasie pobytu w Gdańsku w 1677 roku wielokrotnie odwiedzał znanego astronoma i właściciela kilku browarów Jana Heweliusza.  Asystował uczonemu podczas obserwacji gwiazd. Astronom pochwalił wiedzę króla o sprawach niebieskich we wstępie do swojego dzieła „Machinae coelestis pars posterior rerum uranicarum observationes”.  Król wyznaczył  uczonemu dożywotnią pensję i zwolnił jego browary od podatków. W dowód wdzięczności w roku 1690 gdański astronom jeden z gwiazdozbiorów nieba południowego nazwał Tarczą Sobieskiego (Scutum Sobiescianum).  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących tego władcy szukaj na dalszych stronach naszego serwisu.