Uczestniczył w niezliczonej liczbie bitew. Jego wyprawę na czambuły tatarskie w jesieni 1672 roku wielu historyków uznaje za jedną z najbardziej imponujących operacji wojskowych w historii. Dysponując zaledwie trzema tysiącami jazdy pobił kilkudziesięciotysięczne wojska tatarskie, uwalniając 44 tysiące ludzi z jasyru. W listopadzie 1673 roku odniósł świetne zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem. Ocalało zaledwie kilka z 30 tysięcy żołnierzy wroga. Ten wspaniały triumf przyniósł mu koronę, bo w przeddzień bitwy zmarł król Michał Korybut Wiśniowiecki. Rzeczpospolita potrzebowała nowego władcy, a któż lepiej nadawał się na tron, jak nie pogromca wrogów ojczyzny. Trudno sobie wymarzyć lepsze wejście na scenę wyborczą.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Jana III Sobieskiego na dalszych stronach naszego serwisu.