W czerwcu 1652 roku w bitwie pod Batohem jego brat Marek dostał się do niewoli tatarskiej i został barbarzyńsko zamordowany wraz z kilkoma tysiącami polskich jeńców. Okrutna śmierć brata, z którym był bardzo zżyty, bo razem wychowywali się, uczyli, podróżowali i walczyli, napełniła go  straszliwą nienawiścią do oprawców i pragnieniem zemsty. W 1653 roku w czasie kampanii pod Żwańcem, dowodził jako pułkownik swoją chorągwią kozacką. Wbrew zakazowi zorganizował zasadzkę na posła tatarskiego, co mogło wywołać poważny kryzys dyplomatyczny,  w czasie gdy stronie polskiej akurat zależało na porozumieniu z Tatarami.   Groźny incydent został wyciszony dzięki interwencji oboźnego wielkiego koronnego Stefana Czarnieckiego. Obrażonego Tatara udało się udobruchać, a krewkiego  pułkownika wysłano jako zakładnika do obozu chana. Pobyt wśród Tatarów stał się ważnym doświadczeniem w życiu przyszłego króla, bo poznał życie, obyczaje, język  i sposób walki wroga, co przydało mu się z później, kiedy  wrócił na pola bitew z odwiecznym wrogiem.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Janie III Sobieskim znajdziesz na dalszych stronach naszego serwsiu.