Niewiele było takich domów rycerskich, jak ten w którym urodził się przyszły król. Jego  przodkowie i krewni od pokoleń zdobywali sławę i ginęli w walkach z wrogami ojczyzny. Sam wspominał, że jego: „pradziad, dziad, wuj i brat rodzony od pogańskiej położony ręki”. Tradycja poświęcenia dla ojczyzny wywarła głęboki wpływ na przyszłego króla, zwłaszcza że Polska była wtedy w nieustannym zagrożeniu. Ponoć już w dniu jego narodzin pod zamek podchodziły czambuły tatarskie. Wychowany został w kulcie dla swego przodka po kądzieli Stanisława Żółkiewskiego, który stał się dla niego wzorem żołnierza i obywatela. Pierwszymi słowami po łacinie, jakich nauczył się przyszły król, był cytat z Ody Horacego, który wypisano na nagrobku hetmana: "O, quam dulce et decorum est pro patria mori"  („O, jak słodko i dostojnie jest umierać za ojczyznę”).  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Jana III Sobieskiego możesz znaleźć na dalszych stronach naszego serwisu.