Jego ojcem chrzestnym był per procura sam Napoleon Bonaparte. W imieniu cesarza trzymała go do chrztu Maria Walewska.  Lata niemowlęce spędził w Chantilly, gdzie stacjonował elitarny pułk szwoleżerów gwardii dowodzony przez jego ojca Wincentego, sławnego bohatera wojen napoleońskich.  Był de facto jedynakiem, bo jego matka czterokrotnie wcześniej poroniła. To sprawiało, że rodzice otaczali go szczególną opieką i wiązali z nim ogromne nadzieje. Odebrał doskonałe wykształcenie domowe. Już jako dziecko potrafił wszystkich zadziwić swą wiedzą i uznawany był za geniusza. W wieku 10 lat stracił matkę, która zmarła na gruźlicę. Odtąd znajdował się już niepodzielnie pod władzą  ojca, który wychowywał go w surowym  reżimie, czuwał nad jego wykształceniem, wpajał mu rycerskie tradycje  i poczucie honoru. Pod przemożnym wpływem ojca pozostał do końca życia. "Ukochany pana" - jak go nazywał  - był dla niego nie tylko najwyższym autorytetem moralnym, ale i  decydował o jego zaangażowaniu w sprawy polityczne, a nawet w pewnym sensie wskazał mu właściwą kochankę i wybrał dla niego odpowiednią żonę. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Napoleonie Stanisławie Adamie Feliksie Zygmuncie Krasińskim szukaj w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.