Znamy go przede wszystkim jako pisarza, choć za życia nie wydał ani jednego utworu pod własnym nazwiskiem. Był bajecznie bogatym hrabią i synem księżniczki. Wywodził się z magnackiej rodziny z Mazowsza, która pieczętowała się herbem  Ślepowron już w XIV wieku. Do tego rodu należało wielu wybitnych żołnierzy, senatorów, biskupów, posłów, wojewodów, starostów itd. Najbardziej znanym dziś jego przedstawicielem jest jednak chorowity geniusz, który sławę zdobył nie dzięki poświeceniu na polu bitwy czy zasług na urzędach, ale przelewając swe myśli i uczucia na papier. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Napoleonie Stanisławie Adamie Feliksie Zygmuncie Krasińskim szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.