Przemożny wpływ na całe jego życie wywarł ojciec, który był bardzo silną i wyrazistą postacią na scenie swoich czasów. Zdobył on wielką sławę służąc Napoleonowi.  Zaraz po narodzinach syna ojciec na czele swego pułku  uczestniczył w  wyprawie na Moskwę i został po niej mianowany generałem dywizji. Kiedy syn uczył się mówić,  ojciec otrzymał od Napoleona naczelne dowództwo wojsk polskich we Francji. Po abdykacji cesarza ojciec przyprowadził do kraju większość z tych wojsk i oddał się na służbę cara. Po śmierci księcia Józefa Poniatowskiego  był jednym z najsławniejszym wśród Polaków bohaterem wojen napoleońskich. Otaczała go legenda, którą sam zbrukał, występując przeciw dążeniom do odbudowy Polski.  Kiedy syn rozpoczynał studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu  Warszawskiego, ojciec stracił do reszty popularność wśród rodaków, gdy jako jedyny głosował za karą śmierci dla działaczy Towarzystwa Patriotycznego oskarżanych o zdradę stanu. Postawa jego ojca została uznana przez Polaków za zdradę narodową.  Studia jego syna przerwały zajścia, w czasie których znieważano go za brak solidarności z ruchem patriotycznym. Po tych incydentach ojciec zabrał go z Uniwersytetu w zagraniczną podróż do Wiednia, gdzie udał się  z misją od cara. Potem wysłał syna na studia zagraniczne, co oszczędziło młodzieńcowi strasznego  wyboru między udziałem w powstaniu i walką o niepodległość kraju a lojalnością wobec ojca i zaborcy. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Napoleonie Stanisławie Adamie Feliksie Zygmuncie Krasińskim szukaj w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.