Był gnuśny, apatyczny, ociężały, pyszny i niedostępny. Opisywano, że przestawał chętnie z błaznami, wycinał figurki z papieru, strzelał z nudów do psów, zwabionych na dziedziniec pałacowy. Poza  upodobaniem do sztuk pięknych, jedyną jego namiętnością były polowania. Na  politykę króla w Polsce największy wpływ wywierał jego faworyt  Henryk Brühl, którego rad  z reguły się trzymał. Naczelną zasadą  króla był sojusz z Rosją, z którą planował podział Austrii w 1739 r. Potem związał się z Austrią przeciw Prusom, to znowu łączył swe siły z pruskimi,  po czym znów przeszedł na stronę Marii Teresy, czym naraził Saksonię  na dwukrotną pruską inwazję. Przeczekiwał te ciężkie chwile w Warszawie i w Pradze czeskiej.  Interesy Polski król  stale podporządkowywał saskim, a saskie – swoim ambicjom dynastycznym. Toteż Rzeczpospolitą zaniedbał do reszty i zrobił z niej „karczmę zajezdną” dla sąsiedzkich armii.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat króla Augusta III i jego panowania  szukaj w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.