Do Polski ojciec go nie woził, a sam królewicz do śmierci ojca żadnej aktywności w kierunku zdobycia polskiego tronu dla siebie nie wykazywał. Od następstwa tronu wykluczony został przez Rosję, Austrię i Prusy tzw. traktatem Löwenwolda z1732 r. Ten tajny układ, zwany przymierzem trzech czarnych orłów, podpisały w Wiedniu Austria i Rosja, a potem dołączyły do niego Prusy.  Dotyczył on sukcesji tronu w Polsce w razie spodziewanej śmierci Augusta II.   Najważniejszym jego celem było niedopuszczenie do przedłużenia unii polsko-saskiej, a Rosja i Austria chciały też odciągnąć Prusy od tworzącego się sojuszu francusko-saskiego.  Sygnatariusze układu zobowiązali się, że podczas wolnej elekcji po śmierci Augusta II nie poprą przedstawiciela dynastii Wettynów ani Stanisława Leszczyńskiego. Uzgodniono wspólnego kandydata, którym  miał być  portugalski infant Don Emanuel Bragança.  Fryderyk August  mógł stanąć do współzawodnictwa z Leszczyńskim jedynie dlatego, że trzy dwory straciły nadzieję narzucenia Polsce Portugalczyka .  Pomoc Rosji okupił wtedy zrzeczeniem się w imieniu Polski praw do Inflant, obietnicą szanowania swobód, to jest anarchii polskiej, i nadania Kurlandii w lenno faworytowi carowej Anny, Ernestowi Janowi Birenowi.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat króla Augusta III, szukaj w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.