Za jego panowania kraj popadał w coraz większe tarapaty, ale znacznej części szlachty  nieźle się  powodziło.  Powstało wtedy słynne powiedzenie:  „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa!”  Do pewnego czasu król cieszył się w części Europy poważaniem i miał spore ambicje. W 1745 r. Francja poparła nawet jego kandydaturę na cesarza! Okres trzydziestoletnich rządów Augusta III nie został w Polsce zmącony formalnie żadną wojną zewnętrzną, ale w kraju nie działo się dobrze. Król wciągnął Saksonię w trzy wojny pomiędzy Prusami i Austrią o Śląsk, mający dla Polski żywotne znaczenie.  Gdy na początku wojny siedmioletniej Saksonia została zaatakowana przez Prusy, sam August III kapitulował w Pirnie. Dla Polski był to koniec okresu spokoju: kraj przemierzały odtąd podążające na zachód armie rosyjskie, rekwirując albo grabiąc całe wsie i miasta. 

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat króla Augusta III, szukaj w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.