Pod osłoną rosyjskich armat garstka szlachty i panów obrała go królem  Rzeczpospolitej. Stało się to  5 października  1733 roku pod wsią Kamień na Pradze.  Przed wjazdem do swego królestwa nowy władca w Tarnowskich Górach zaprzysiągł pacta conventa, a w styczniu został ukoronowany na Wawelu. Musiał jednak jeszcze parę lat walczyć o władzę z obstającą przy Stanisławie Leszczyńskim konfederacją dzikowską. Panował w Polsce przez 27 lat, ale języka polskiego nigdy się nie nauczył. Rzeczypospolitej  nie rozumiał i nie lubił. Nigdy też miłości poddanych sobie nie zaskarbił a i sam za Polską nie przepadał.  Przyjeżdżał do swego królestwa rzadko i zwykle tylko wtedy,  kiedy musiał. Aby zgodnie z wymogami prawa podpisać uniwersały na sejm lub odbyć krótką radę senatu wpadał zwykle na parę dni do pogranicznej Wschowy i odjeżdżał stamtąd, gdy tylko skończył swe obowiązki.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat króla Augusta III  szukaj w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.