W cztery dni po przybyciu do Warszawy, 25 listopada 1734 roku August III dokonał uroczystego wjazdu przez specjalnie zbudowaną bramę tryumfalną.  Miało to symbolizować ostateczne objęcie tronu  Rzeczpospolitej prze kolejnego Sasa. Jego droga do królestwa nie była jednak usłana różami.  Po śmierci ojca Augusta II Mocnego musiał zawrzeć traktaty  z Austrią, uznając w zamian za poparcie swojej kandydatury sankcję pragmatyczną Karola VI Habsburga, i z carycą Anną Iwanowną zobowiązując się nie zmieniać  zasad ustrojowych państwa  i zgadzając się, by faworyt carycy Ernest Jan Biren objął w lenno Kurlandię. Sejm konwokacyjny przyjął jednak w maju 1733 roku uchwałę o wykluczeniu cudzoziemskich pretendentów do korony polskiej. W reakcji Rosja, wsparta dyplomatycznie przez Austrię i Saksonię, wprowadziła do Polski 32 tys. żołnierzy. 12 września 1733 w Warszawie Stanisław Leszczyński, wspierany funduszami swego zięcia, króla Francji  Ludwika XV, został wybrany głosami blisko 11,7 tysięcy szlachty królem Polski. Jednak jeszcze w tym samym miesiącu na Pragę dotarły wojska rosyjskie, a  5 października stronnicy Sasa,  zebrani koło wsi Kamień na Pradze, pod osłoną korpusu rosyjskiego ogłosili Augusta III królem Polski.  Poparło go 906 stronników, w tym biskupi Jan Aleksander Lipski i Stanisław Józef Hozjusz, a także część senatorów, ministrów, dygnitarzy oraz  kilka rodów magnackich, w tym Radziwiłłowie i Lubomirscy.   Jednocześnie stronnicy Augusta zawiązali konfederację warszawską pod laską Antoniego Józefa Ponińskiego. 10 października do Warszawy wkroczył korpus wojsk rosyjskich. 1 listopada  August zaprzysiągł pacta conventa.  17 stycznia 1734 w katedrze na Wawelu August III został koronowany na króla Polski przez biskupa krakowskiego J. A. Lipskiego. Wybór ten stał się przyczyną wojny o sukcesję polską.  W 1736 roku odbył się jedyny niezerwany  sejm w czasie panowania Augusta III, na którym potwierdzono jego tytuł królewski.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat króla Augusta III szukaj w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.