Pierwszego premiera III Rzeczypospolitej i czołowego polityka ruchu solidarnościowego okresu przełomu ustrojowego wspominają Izabella Cywińska, Małgorzata Niezabitowska, Henryk Wujec, Michał Boni i Aleksander Smolar. Producent - Narodowy Instytut Audiowizualny; Telewizja Polska S.A.