Wypowiedź historyk Jolanty Choińskiej-Miki na temat sylwetki Anny Doroty Chrzanowskiej, która wsławiła się bohaterską postawą w czasie obrony Trembowli podczas wojny polsko-tureckiej 1672-1676. Poruszane wątki: geneza i przebieg walk pod Trembowlą, udział Anny Chrzanowskiej w czasie obrony Trembowli, bohaterstwo i skuteczna postawa Anny Chrzanowskiej podczas oblężenia, międzynarodowy rozgłos obrony twierdzy.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Joanna Choińska- Mika - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie programu Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski. Autorzy pierwowzoru: Paweł Jasienica, Władysław Kopaliński.