Była genialną uczoną. Dostała dwa razy Nagrodę Nobla, była trzykrotną laureatką Akademii Nauk w Paryżu, posiadała doktoraty honorowe wielu  uniwersytetów m.in. w Edynburgu, Genewie, Manchesterze, była członkiem Akademii Nauk w Petersburgu, Bolonii, Pradze, członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie. Kiedy  zgłosiła swoją kandydaturę do Francuskiej Akademii Nauk nobliwi uczeni zagłosowali jednak przeciw niej. Widać przeważyła wśród nich  niechętna postawa wobec kobiet i ksenofobia wobec cudzoziemców. Pierwszą niewiastę do swego grona  członkowie Francuskiej Akademii przyjęli   dopiero pół wieku później w 1962 roku. Była nią Marguerite Perey, doktorantka genialnej uczonej z Polski.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o  Marii Skłodowskiej-Curie znajdziesz na dalszych stanach naszego serwisu.