Był to pierwszy pierwiastek, który ma  w swej nazwie podtekst polityczny. W lipcu 1898 roku ukazała się informacja o odkryciu pierwiastka chemicznego o liczbie atomowej 84. Jego odkrywczyni nadała mu na cześć Polski nazwę Polon, pragnąc w ten sposób nagłośnić sprawę swej ojczyzny, która znajdowała się od wielu pokoleń pod okupacją zaborców. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o genialnej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie znajdziesz na dalszych stanach naszego serwisu.