Rozpoczęła naukę na Sorbonie w listopadzie 1891 roku. Studiowała matematykę i fizykę. Jej nauczycielami byli  uczeni o światowej sławie: Paul Appel, Henri Poincaré oraz Gabriel Lippmann. Życie i czas w Paryżu dzieliła pomiędzy naukę i grę w amatorskim teatrze. W czasie studiów podczas jednego z przedstawień pt. „Polska, która kruszy kajdany” poznała i zaprzyjaźniła się z genialnym pianistą i wielkim polskim patriotą – Ignacym Janem Paderewskim. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Marii Skłodwoskiej-Curie znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.