W czasie podróży do Stanów Zjednoczonych w 1921 roku, zebrała  wśród amerykańskich milionerów i innych dobroczyńców pieniądze na zakup radu dla swego instytutu w Paryżu i na wyposażenie laboratorium. Złoty kluczyk do szkatułki z gramem cennego pierwiastka wręczył jej sam prezydent USA Warren Harding. W 1929 roku noblistka ponownie odwiedziła Amerykę. Tym razem za zebrane głównie wśród Polonii  pieniądze kupiła gram radu dla Instytutu Radowego w Warszawie. Kluczyk do szkatułki z radem wręczył jej tym razem prezydent Herbert Hoover.  Ten cenny dar sławna uczona przekazała swojej siostrze Bronisławie Dłuskiej. Szpital został otwarty przez obie siostry w maju 1932 roku.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Marii Skłodowskiej-Curie znajdziesz na dalszych stanach naszego serwisu.