W czasie I wojny światowej zebrała aparaty rentgenowskie z paryskich pracowni i zorganizowała specjalne samochody z aparaturą.  Były to pionierskie działania w zakresie badań lekarskich. Dzięki jej pracy i wytrwałości można było wykonywać zdjęcia rentgenowskie w polowych warunkach, nawet w pobliżu ostrzału.  W tej śmiertelnie niebezpiecznej pracy towarzyszyła jej córka Irena, która razem z matką szkoliła techników radiologów. Ta działalność obu pań uratowała życie wielu żołnierzy na zachodnim froncie. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Marii Skłodowskiej-Curie znajdziesz na dalszych stanach naszego serwisu.