Jako pierwsza otrzymała dwukrotnie nagrodę Nobla. Po tym dokonaniu udało się jej przekonać rząd Francji do przeznaczenia środków na budowę Instytutu Radowego, który został  uruchomiony w 1914 roku. Prowadzono w nim badania z zakresu chemii, fizyki i medycyny, m.in. nad promieniotwórczością i radioizotopami. Instytut ten stał się kuźnią noblistów – wyszło z niego jeszcze czworo laureatów Nobla, w tym córka Marii, Irena i jej zięć Frédéric Joliot-Curie. W 1964 roku w Instytucie otwarto muzeum dedykowane całej rodzinie. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Marii Skłodowskiej-Curie znajdziesz na dalszych stanach naszego serwisu.