Mimo, że większość życia mieszkała we Francji, to nigdy nie zapominała o ojczyźnie. Dzięki jej wsparciu w warszawskiej Pracowni Radiologicznej rozwinęły się badania naukowe. W 1925 roku przybyła do kraju i wzięła udział w położeniu kamienia węgielnego pod Instytut Radowy w Warszawie. Spotkała się wtedy z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim oraz polskimi fizykami i chemikami. Była też w Polsce w 1932 roku na otwarciu Instytutu Radowego, którego pierwszą dyrektorką została jej siostra Bronisława Dłuska. W czasie tego pobytu noblistka ofiarowała 1 gram radu, który kupiła dzięki zbiórce wśród amerykańskiej Polonii. Instytut prowadził zarówno działalność leczniczą jak i naukową. W 1951 roku został połączony z Instytutem Onkologii w Krakowie i Instytutem Przeciwrakowym w Gliwicach. W 1984 roku rozbudowanej placówce nadano nazwę: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o sławnej uczonej znajdziesz na dalszych stanach naszego serwisu.