Audycja Polskiego Radia z 05.05.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat unifikacji II Rzeczypospolitej Polskiej oraz pierwszych demokratycznych wyborów na terenie całego państwa:
- stworzenie jednolitego organizmu państwowego,
- cele uchwalenia Konstytucji marcowej w 1921 roku,
- niekorzystne skutki skoncentrowania władzy ustawodawczej w rękach sejmu.
- wyniki pierwszych demokratycznych wyborów w listopadzie 1922 roku.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.