Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor Teresa Chynczewska-Hennel  mówi o:  miejscu Prus Królewskich, Warmii i Prus Książęcych w polityce Zygmunta Augusta, stosunkach z księciem Albrechtem Hohenzollernem,  powołaniu dyplomaty Stanisława Hozjusza na biskupa chełmińskiego i warmińskiego, królewskim akcie z 1563 roku o sukcesji lenna pruskiego,  działalności komisji Stanisława Hozjusza i Jana Kostki,  utworzeniu komisji morskiej 1568 roku,  buntach w Gdańsku, statutach Stanisława Karnkowskiego z 1570 określających zasady ustroju miasta.