Wypowiedź historyk Jolanty Choińskiej-Miki na temat historii Sarmatyzmu, formacji kulturowej dominującej w Rzeczypospolitej od końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku. Poruszane wątki: definicja Sarmatyzmu, rodowód i kodeks honorowy Sarmatyzmu, ewolucja cech sarmackich.

Audycja z 2001 roku przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.