Audycja Polskiego Radia z 14.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat Bitwy pod Parkanami:
- wyprawa Jana Sobieskiego na Esztergom,
- klęska wojsk polskich w pierwszym starciu pod Parkanami w 1683 roku,
- przebieg drugiej bitwy pod Parkanami, zwycięstwo Jana III Sobieskiego,
- bilans triumfów militarnych Rzeczypospolitej,
- legenda oręża polskiego i obraz Jana Sobieskiego w literaturze, poemat Petara Kanavelića [Petara Kanawelowicza] ku czci Sobieskiego,
- fragment listu Jana Sobieskiego do żony Marysieńki,
- pomniejszenie przez Habsburgów zasług Jana Sobieskiego w Bitwie pod Wiedniem,
- opinia profesora Zbigniewa Wójcika o sukcesie Jana Sobieskiego pod Wiedniem.