Audycja Polskiego Radia z 20.02.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat panowania Leszka Czarnego w Krakowie:
- przejęcie władzy w Krakowie przez księcia sieradzkiego Leszka po śmierci Bolesława Wstydliwego w 1279 roku,
- najazdy Rusinów, Jaćwingów, Litwinów i Tatarów,
- trudne relacje z rycerstwem i możnowładztwem krakowskim, konflikt z biskupem Pawłem z Przemankowa,
- uratowanie Krakowa przez Leszka Czarnego dzięki poparciu krakowskich mieszczan,
- śmierć Leszka Czarnego w 1288 roku.