Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat listu Episkopatu Polski do biskupów niemieckich. Profesor Jerzy Eisler opowiada o: - pogorszeniu stosunków państwa z Kościołem, - Soborze Watykańskim II, rewolucyjnym w dziejach Kościoła, - obchodach Millenium jako dziele życia prymasa Stefana Wyszyńskiego, - zaproszeniach do udziału w uroczystościach wysłane do Episkopatów 56 państw, - liście do Episkopatów Hiszpanii i RFN jako naruszeniu monopolu w polityce zagranicznej, - prośbie o przebaczenie w liście do biskupów niemieckich z 18 listopada 1965 i reakcji władz PRL, - szykanach wobec prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu, uczestnik Jerzy Krzysztof Eisler- historyk.