Wypowiedź historyk Jolanty Choińskiej-Miki na temat działalności polskiego polityka i dyplomaty, kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Ossolińskiego (1595-1650). Poruszane wątki: wpływy Ossolińskiego za panowania Władysława IV, misje dyplomatyczne Ossolińskiego i przebieg jego kariery politycznej, legalistyczne przekonania kanclerza, działalność oświatowa, poglądy religijne, Ugoda Zborowska z kozakami.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Joanna Choińska-Mika - historyk. Lektorzy: Andrzej Krusiewicz, Krzysztof Dumała. Prowadzący Wojciech Dmochowski, przygotowanie programu: Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski. Autorzy pierwowzoru: Władysław Konopczyński, Leszek Podhorodecki.