Gawęda Władysława Czaplińskiego, historyka, na temat tła historycznego trzeciej części trylogii Henryka Sienkiewicza "Pan Wołodyjowski", odcinek 2. Omawia:
-nieudolne rządy króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego;
-plany prorosyjskiego stronnictwa polskiej magnaterii;
-pierwowzór postaci Wołodyjowskiego, bohatera trylogii Henryka Sienkiewicza;
-postać Krystyny Jeziorkowskiej, żony Jerzego Wołodyjowskiego.
Audycja z 1972 roku.