Audycja Polskiego Radia 23.05.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat gospodarki folwarcznej:
- związek polskiej gospodarki z europejską,
- opóźniony rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej,
- definicja folwarku pańszczyźnianego,
- czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej,
- pańszczyzna w XVI wieku, próby jej ujednolicenia dla wszystkich wsi,
- system trójpolówki, charakterystyka gospodarki.