Audycja Polskiego Radia z 19.09.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat panowania Władysława IV:
- biogram Władysława Wazy,
- kunszt wojskowy króla, 
- plany dotyczące korony szwedzkiej,
- podpisanie rozejmu w Sztumskiej Wsi w 1635 roku,
- sprawa Inflant i Kurlandii,
- tolerancja religijna Władysława IV,
- Colloquium charitativum w Toruniu pomiędzy katolikami a różnymi odłamami protestanckimi,
- rozwój muzyki, zainteresowanie nauką,
- małżeństwo z Cecylią Renatą a następnie z Ludwiką Marią Gonzagą,
- nierozwiązany problem kozacki.