Audycja Polskiego Radia z 13.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat Odsieczy Wiedeńskiej:
- układy i koalicje w Europie XVII wieku,
- antybrandenburski tajny układ Jana Sobieskiego ze Szwecją,
- traktat między Ludwikiem XIV a Fryderykiem Wilhelmem z 1678 roku, przekreślenie porozumienia polsko-francuskiego w Jaworowie,
- starcia dworu polskiego z opozycją podczas Sejmu w Grodnie,
- plany wojny Turcji przeciwko Austrii,
- przymierze polsko-austriackie z 1683 roku,
- oblężenie Wiednia przez wojska tureckie,
- przebieg bitwy pod Wiedniem i odsiecz Jana III Sobieskiego,
- fragment listu Jana Sobieskiego do Marysieńki po audiencji u cesarza Leopolda I.