Audycja Polskiego Radia z 05.12.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat Konstytucji 3 Maja:
- pierwszy projekt Konstytucji z 1790 roku,
- uchwała o niepodzielności terytorium Rzeczypospolitej i wprowadzeniu dziedzicznego tronu,
- nowy skład Sejmu Wielkiego,
- uchwalenie przez Sejm podstawowych zasad ustroju państwa,
- projekt Konstytucji autorstwa Stanisława Augusta Poniatowskiego i proces wniesienia poprawek.