Audycja Polskiego Radia z 19.01.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat sytuacji gospodarczej Królestwa Polskiego:
- pomyślny rozwój Królestwa Polskiego po 1815 roku,
- korzystne warunki handlu między Królestwem Polskim a Rosją,
- rozwój przemysłu włókienniczego,
- rozkwit tkactwa w Łodzi i okolicach,
- rozwój przemysłu ciężkiego na terenach wokół Kielc,
- rozbudowa przemysłu hutniczego w Zagłębiu Dąbrowskim,
- zasługi księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego na rzecz uporządkowania finansów Królestwa Polskiego,
- budowa Kanału Augustowskiego,
- rozbudowa infrastruktury,
- utworzenie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w 1825 roku oraz Banku Polskiego w 1828 roku,
- duża rola rolnictwa w gospodarce Królestwa Polskiego,
- wzrost uprawy ziemniaków i buraków cukrowych,
- rozwój przemysłu gorzelniczego.