Audycja Polskiego Radia z 26.01.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat przebiegu powstania listopadowego:
- uznanie powstania za narodowe,
- rezygnacja generała Józefa Chłopickiego ze sprawowania dyktatury,
- objęcie władzy przez pięcioosobowy Rząd Narodowy,
- przekroczenie granic Królestwa Polskiego przez armię rosyjską w lutym 1831 roku,
- zwycięstwo wojska polskiego pod Stoczkiem,
- starcie pod Grochowem,
- objęcie funkcji wodza naczelnego przez generała Jana Skrzyneckiego,
- klęska Polaków pod Ostrołęką,
- próby zorganizowania walk partyzanckich na Wołyniu i w byłym Wielkim Księstwie Litewskim,
- oczekiwania Polaków na pomoc zagraniczną,
- skutki epidemii cholery w 1831 roku.