Audycja Polskiego Radia z 19.03.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat sytuacji w zaborze rosyjskim za panowania Mikołaja II oraz stosunku Polaków do władzy rosyjskiej:
- przyczyny niezrealizowania programu pozytywistów w latach 80. XIX wieku,
- zaostrzenie rusyfikacji za panowania cara Aleksandra III,
- zaangażowanie pozytywistów w nielegalną działalność oświatową,
- polityka ugodowości wobec caratu kontynuowana przez Zygmunta Wielopolskiego,
- wprowadzenie odwilży po wstąpieniu cara Mikołaja II na tron,
- demonstracja lojalności podczas wizyty cara Mikołaja II w Warszawie w 1897 roku,
- skutki opublikowania na emigracji tajnego memoriału księcia Imeretyńskiego.