Audycja Polskiego Radia z 21.12.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat genezy i charakteru „Solidarności”:
- geneza nazwy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
- liczba członków „Solidarności” w 1981 roku,
- fenomen społeczny i polityczny „Solidarności",
- niezwykła kariera polityczna Lecha Wałęsy,
- stosunek władzy PRL-u do „Solidarności”,
- masowy charakter „Solidarności”. 
W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych: - wypowiedź robotnika o „Solidarności”; - wypowiedź Lecha Wałęs;- wypowiedź Mieczysława Jagielskiego.

Autor audycji, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler; uczestnicy: przewodniczący komisji rządowej prowadzącej negocjacje z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Gdańsku w sierpniu 1980 - Mieczysław Jagielski [nagranie archiwalne]; działacz opozycji w PRL, laureat Pokojowej Nagrody Nobla - Lech Wałęsa [nagranie archiwalne].