Audycja Polskiego Radia z 28.12.2004. Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat prób przeprowadzenia reformy gospodarczej po wprowadzeniu stanu wojennego:
- wprowadzenie 1 stycznia 1984 roku drastycznej podwyżki cen,
- trudności z realizacją reformy gospodarczej,
- wzrost produkcji przemysłowej w II połowie lat 80,
- stopniowe zmniejszanie zakresu reglamentacji,
- przebieg drugiego etapu reformy gospodarczej,
- cele referendum przeprowadzonego w listopadzie 1987 roku,
- podwyżka cen wprowadzona w 1988 roku.
W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych: - wypowiedzi Wojciecha Jaruzelskiego dotyczące przeprowadzenia reform gospodarczych.

Autor audycji, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler; uczestnik - szef Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego - Wojciech Jaruzelski [nagranie archiwalne].