Audycja Polskiego Radia z 20.05.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat Reformacji w Polsce:
- zjawisko Reformacji w Europie,
- tolerancja wobec nowinek reformacyjnych w państwie polskim,
- pojawienie się luteranizmu w latach 1520-tych w miastach zachodniej i północnej Polski,
- pacyfikacja Tumultu Gdańskiego w 1526 roku przez wojska Zygmunta I,
- publikacja w latach 1551-1553 w Królewcu Nowego Testamentu w języku polskim,
- reakcja Zygmunta I na szerzenie się protestantyzmu,
- popularność kalwinizmu wśród szlachty,
- wyodrębnienie się kościoła braci polskich (arianów).