Audycja Polskiego Radia z 2014 roku, dotycząca rocznicy insurekcji warszawskiej 17 kwietnia 1794 roku odbywającej się w ramach Powstania Kościuszkowskiego.
Rozmowa Krzysztofa Michalskiego z profesorem Marianem Markiem Drozdowskim z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, poruszane tematy:
- wznowienie książki "Powstanie Styczniowe" Artura Śliwińskiego,
- rola Tadeusza Kościuszki,
- wydarzenia poprzedzające wybuch powstania w Warszawie,
- charakter i uczestnicy warszawskiego wystąpienia - dalsze losy Powstania Kościuszkowskiego w kwietniu 1794 roku,
- tradycja kościuszkowska,
- społeczne aspekty powstania, losy ludności chłopskiej.
Wykonawcy: Wiesław Molak (wprowadzenie), Krzysztof Michalski (prowadzenie); uczestnik - historyk Marian Marek Drozdowski, autor audycji Krzysztof Michalski.
Sygnał cyklu nagrany.