Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor Teresa Chynczewska-Hennel mówi o  początku panowania Zygmunta II Augusta, w tym o:  koronacji w roku 1530, okolicznościach elekcji, relacjach z matką królową Boną Sforzą, ślubie z Elżbietą Habsburżanką, romansie z Barbarą Radziwiłłówną, reformach Zygmunta II Augusta przeprowadzonych na Litwie, wpływie na króla Radziwiłłów - Mikołaja Czarnego i Mikołaja Rudego,  potajemnym ślubie z Barbarą Radziwiłłówną i spowodowanych nim konfliktach politycznych,  opozycji dowodzonej przez wojewodę krakowskiego Piotra Kmitę oraz wojewodę sandomierskiego Jana Tęczyńskiego, literaturze paszkwilanckiej skierowanej przeciwko Barbarze Radziwiłłównie.