Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat nastrojów społecznych w Polsce na początku roku 1939. W materiale profesor Paweł Wieczorkiewicz mówi o: - patriotycznych i optymistycznych nastrojach podsycanych przez propagandę obozu rządowego, - poczuciu siły związanym z sojuszem z Francją, - błędnym przekonaniu o słabości Wermachtu, - sytuacji geopolitycznej Polski, - planie wojny według marszałka Rydza-Śmigłego i jego wierze w lojalność Wielkiej Brytanii i Francji.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu i uczestnik Paweł Wieczorkiewicz - historyk.